Fabricante:         PIPER AIRCRAFT
Modelo:               PA-34-220T
Ano:                     2007

Horas totais de Celula: 3.045,5
Validade CVA: 06/04/2023

Motor LH
Horas totais: 1.344,5 horas
Horas Apos: NOVO horas
Disp: 455,5 horas

Motor RH
Horas totais: 1.344,5 horas
Horas Apos: NOVO horas
Disp: 455,5 horas

Hélice LH
Horas totais: 3.045,5 horas
Horas apos: 234,1 horas
Disp: 1.765,9 horas ou venc: 06/09/2024

Hélice RH
Horas totais: 3.045,5 horas
Horas apos: 234,1 horas
Disp: 1.765,9 horas ou venc: 06/09/2024


FOLDER